Regulamin

Regulamin sklepu

Oferta

1. Sklep sprzedaje towary służące do urządzania przestrzeni wokół domu, jak również tarasów, balkonów oraz produkty do grillowania.

2. Produkty zaprezentowane na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Mają natomiast charakter zaproszenia do złożenia zamówienia (zawarcia umowy sprzedaży).

3.Wskazane ceny produktów stanowią łączną cenę wraz z podatkami. Ceny podane są w złotych polskich.

4. Okresowe promocje mają charakter limitowany i kończą się z dniem zakończenia promocji bądź wyczerpania zapasów towarów.

5. Wszystkie produkty oferowane przez sklep są nowe, zapakowane (odpowiednio zabezpieczone). Towar powinien być dostarczony bez wad.

6. Zapytania dotyczące oferty, dokonywania i realizowania zamówień można kierować na adres e-mail: sklep@ogrod-hobby.pl Kontakt z konsultantem: tel. 22 767 35 00  w dni powszednie w godzinach 8:30 - 16:30. Opłata za połączenie jest zgodna z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.


Zamówienia

1. Zamówienia można składać: 

  • poprzez koszyk sklepu internetowego, czyli wypełniając formularz elektroniczny zamówienia,
  • pocztą elektroniczną e-mail,

2. Bez względu na sposób złożenia zamówienia, należy podać wszystkie niezbędne dane do jego realizacji: nazwę i numer katalogowy produktu, ilość zamówionego towaru, imię i nazwisko, dokładny adres, adres e-mail oraz numer telefonu.

3. Wysłanie zamówienia jest równoznaczne z ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Umowa sprzedaży zamawianych produktów zawarta zostanie z Floraland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

4. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych, w szczególności za podanie danych nieistniejących lub należących do innej osoby.

5. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji danych poprzez potwierdzenie numeru telefonu, adresu e-mail, itp. Jeśli weryfikacja danych okaże się niemożliwa, zamówienie nie będzie realizowane.

6. Niepoprawne wypełnienie formularza lub pominięcie danych niezbędnych do realizacji przesyłki unieważnia zamówienie. 

7. Do każdego zamówienia dołączona jest faktura VAT. 


Ochrona danych osobowych

1. Dokonując rejestracji w sklepie, Kupujący dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz ma prawo do ich modyfikacji oraz zażądania ich usunięcia w każdym momencie po zrealizowaniu zamówienia.

2. Dane osobowe Kupującego nie są udostępniane podmiotom trzecim. 


Formy płatności

1. Kupujący może wybrać jedną z kilku form płatności za zamówiony towar: 

a. Przelewem bankowym na konto nr 50 1050 1025 1000 0005 0243 4939, ING Bank Śląski S.A. CBK w Warszawie, w momencie złożenia zamówienia.

b. Za pobraniem, płacąc kurierowi.  

c. Gotówką przy odbiorze osobistym.

2. Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty wskazanej ceny i kosztów dostawy towaru, w terminie wskzanym powyżej.


Dostawa towaru i czas realizacji zamówienia
 

1. Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za dostawę towaru. Wysokość opłaty za dostawę uzależniona jest od gabarytów paczki i jest wskazana w momencie składania zamówienia, przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia,

2. Dostawa towarów odbywa się  są za pośrednictwem firmy kurierskiej.  Kurier dostarcza przesyłkę pod wskazany adres, nie ma jednak obowiązku wniesienia jej do mieszkania/domu.

3. W przypadku przesyłki pobraniowej, przelewu za pośrednictwem serwisu płatniczego lub uiszczenia należności kartą kredytową, dostawa towaru realizowana jest w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku przelewu bankowego towar wysyłany jest w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.


Odstąpienie od umowy / Zwrot towaru

1. Kupujący będący konsumentem  ma prawo zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od jego otrzymania albo od dnia otrzymania ostatniego towaru obejmujacego dane zamówienie.

2. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, na adres wskazany poniżej. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru (uszkodzenia, używanie) będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, nastąpi zwrot płatności, w tym koszty dostarczenia towaru konsumentowi. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Zwrot płatności może zostać wstrzymany do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

7. Konsument ponosi koszt zwrotu towaru (m.in. zapakowania, nadania, zabezpieczenia).

8. Zaleca się zwrot towaru w fabrycznym opakowaniu, kartonie, folii itp, w celu jego odpowiedniego zabezpieczenia w trakcie transportu.

Gwarancja

1. Szczegółowy zakres obowiązków gwaranta i uprawnień kupującego, termin i zakres terytorialny gwarancji jest określony każdorazowo w informacji na opakowaniu towaru bądź w karcie gwarancyjnej załączonej do doręczanego towaru.

Reklamacje

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. W celu złożenia reklamacji towaru należy przesłać reklamację ze wskazaniem żądania, określenia produktu, imienia i nazwiska, danych kontaktowych. Zaleca się podanie daty i nr zamówienia.

3. Reklamacje należy składać pod adresem wskazanym poniżej. lub pod adresem e-mail sklep@ogrod-hobby.pl

4. Zaleca się otwarcie przesyłki w obecnosci kuriera. W sytuacji, kiedy towar został uszkodzony w trakcie transportu, musi zostać sporządzony protokół szkody.

5. Podstawą reklamacji nie mogą być różnice w odcieniach barw produktów wynikające z błędnych ustawień wyświetlania monitora Klienta.

6. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z regulaminem oraz że akceptuje jego zapisy. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.

2. Sklep ma prawo zmiany regulaminu. Zamówienia złożone przed zmianami są realizowane na zasadach zawartych w poprzedniej wersji regulaminu, chyba że strony umowy sprzedaży zawrą odpowiednie porozumienie.

3. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

4. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz zapisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie konsumenta.

5. Sklep internetowy www.ogrod-hobby.pl jest własnością firmy Floraland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000392886, REGON: 143797186; NIP: 5361908663

 Dane teleadresowe:

Floraland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Strużańska 28, Stanisławów Pierwszy

05-126 Nieporęt

 www.floraland.pl

e-mail: sklep@ogrod-hobby.pl

Tel.: +48 22 767 35 00

Fax: +48 22 767 35 01

 

Załącznik nr 1

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat

Floraland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Strużańska 28, Stanisławów Pierwszy

05-126 Nieporęt

e-mail: sklep@ogrod-hobby.pl

 Tel.: +48 22 767 35 00

Fax: +48 22 767 35 01

 

 Ja/My(*) …………………………………………. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ……………………………………….

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru towaru (*) …………………………..

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.